Llywio
« »

English | Español | Deutsch | Português | Cymraeg

Croeso i wefan ystorfa fy mhrosiectau! Yma fe welwch gasgliad o brosiectau codio ac ysgrifennu yr wyf wedi'u cwblhau dros y blynyddoedd.

Yn wreiddiol, roedd y wefan hon yn fynegai ar gyfer aseiniadau gorffenedig dilyniant prosiect y coleg Rhaglennu GUI I a II, a gwblhawyd gennyf yn 2012-13. Fodd bynnag, ers hynny, mae wedi datblygu i fod yn blatfform lle rwy'n arddangos fy ymdrechion rhaglennu ac ysgrifennu amrywiol.

Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio fel pensaer meddalwedd i gwmni cyflogres a meddalwedd AD sydd wedi'i leoli yn Hopkinton, MA. Yn y rôl hon, rwy'n gweithio gyda'n strategaeth IAM (Rheoli Hunaniaeth a Mynediad) i sicrhau bod ein platfform yn ddiogel ac yn cydymffurfio â safonau'r diwydiant. Rwyf hefyd yn dylunio pensaernïaeth API ein platfform i ddarparu ymarferoldeb a mynediad ychwanegol i'n cleientiaid a'n partneriaid yn y farchnad. Rwy’n gweithio’n agos gyda thîm dawnus o beirianwyr meddalwedd i sicrhau bod ein platfform yn gadarn ac yn hyblyg.

Cyn fy swydd bresennol, bûm yn gweithio fel datblygwr gwe ac awdur technegol i wneuthurwr offer diwydiannol. Yn ystod fy amser yno, roeddwn yn gyfrifol am gynnal a gweithredu swyddogaethau newydd ar eu gwefan e-fasnach. Datblygais offer prynu ac argymell, cynnwys ac ymarferoldeb dosbarthwr cynnyrch penodol, ac ati. Roeddwn hefyd yn gyfrifol am ysgrifennu dogfennaeth dechnegol, copi marchnata, ac erthyglau ar gyfer cylchgrawn chwarterol a gyhoeddwyd o'r enw On Display.

Mae croeso i chi bori trwy fy adrannau Aseiniadau, Prosiectau neu Ysgrifennu i weld rhywfaint o fy ngwaith. A pheidiwch ag oedi cyn gadael sylw i mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth.

Sylwch fod y cyfieithiadau sydd ar gael ar y wefan hon wedi'u cynhyrchu gan ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu Google. Wnes i ddim gwirio cywirdeb y cyfieithiadau, felly efallai nad ydyn nhw'n gwneud synnwyr. Maent yn cael eu darparu yn syml oherwydd fy mod eisiau gweithredu swyddogaethau cyfieithu. Ymddiheuraf i siaradwyr brodorol yr ieithoedd hyn os ydych yn gweld y cyfieithiadau yn ddryslyd.

Ysgrifennwch SylwSarah Kurtzer - 7 July 2016, 3:20 PM
Very nice website Simon.
Ateb

Simon Paonessa - 7 July 2016, 3:23 PM
Thanks dood :-)

Simon Paonessa - 6 July 2016, 5:22 PM
This is a thread-type comment page that I created because reasons. Feel free to leave a comment or reply to any comment left here. Your comment will not appear instantly because it will need to be approved first. Once approved, your comment will appear at the bottom of the thread.
Ateb